quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

Golpes (Tudinhoooo...)

Golpes de Mãos

1 - OI ZUKI
2 - GUIKU ZUKI
3 - KIZAME ZUKI
4 - RIKEN UCHI
5 - MAWASHI ZUKI
6 - YAMA ZUKI
7 - KAGUE ZUKI
8 - NAGASHI ZUKI
9 - TATE ZUKI
10- URA ZUKI
11 - JUN ZUKI
12 - MAE EMPI
13 - USHIRO EMPI
14 - TATE EMPI
15 - MAWASHI EMPI

Golpes de Pés

1 - MAE GUERI - KEAGUE
2 - YOKO GUERI - KEAGUE
3 - MAWASHI GUERI
4 - USHIRO GUERI
5 - KANSETSU GUERI
6 - URA MAWASI GUERI
7 - FUMIKOMI
8 - MAE GUERI - KEKOMI
9 - YOKO GUERI - KEKOMI
10 - KUBI GUERI
11 - NIDAN GUERI
12 - KESA GUERI
13 - MIKASUKI GUERI
14 - YORI ASHI
15 - MAE ASHI GUERI
16 - MAE MAWASHI GUERI
17 - SANKAKU TOBI
18 - HASAMI BARAI
19 - ASHI BARAI 

Nenhum comentário:

Postar um comentário